Pays de Herve

  • Fr
  • Nl
  • De
  • En
Close banner
   

De kleine Juliana en het brood van leven

Back to the shop
De kleine Juliana en het brood van leven

Beschrijving

Dit mooi geïllustreerde verhaal zal via de figuur van de Heilige Juliana van Cornillon het hart van de jongsten verwarmen voor de realiteit van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de geconsacreerde wijn en brood en het feest van Sacramentsdag.      

Heel wat gelovige Katholieken vieren ieder jaar het feest van het Heilig Sacrament, maar vaak kennen zij niet de geschiedenis die de Kerk ertoe heeft aangezet om dit feest te gaan vieren. Juliana van Cornillon, die al op reeds heel jonge leeftijd wees werd, heeft in de nabijheid van de Eucharistie een grote troost gevonden, waar ze heel gevoelig aan was. Zo wordt Christus haar beste vriend. Het is van Hem dat ze de eerste visioenen krijgt over het belang van het Sacrament van Zijn Lichaam en Zijn Bloed, en over de bijzondere devotie die de Kerk daarvoor zou moeten krijgen: "Velen vergeten dat Ik tegenwoordig ben in het brood en in de wijn. Ik ben werkelijk met jullie van dag tot dag. Ik zou willen dat jullie dat op een meer bijzondere manier gaan vieren, één keer perjaar. Dat wordt Sacramentsdag."

Prijs : 10.00 €

Back on top of the page