Pays de Herve

Close banner
   

Schoolarrangementen

Organisatie

De uitstappen kunnen het hele jaar plaatsvinden. Ze zijn bedoeld voor groepen van minimum 20 personen en moeten steeds gereserveerd worden. Houd er rekening mee dat sommige bezoeken niet kunnen op zondag en vrije dagen. De uitstappen moeten minimaal 2 weken op voorhand gereserveerd worden. Het maison du tourisme behoudt zich het recht voor om de reisroute of het programma geheel of gedeeltelijk te wijzigen, na het voorafgaand akkoord van de organisatoren. 

Prijs

De prijsen bevatten de opgegeven bezoeken, de gids, alsook de maaltijden bij de arrangementen voor volwassenen (uitgezonderd dranken). 
Prijs van 01/01/2020 tot 31/12/2020.
Gratis voor de buschauffeur en de verantwoordelijke van de groep. 

Verplaatsingen

De verplaatsingen gebeuren met de autobus van de groep. Voorzie een zitplaats in de touringcar van onze gids. 

Betaling

Bij de reservatie wordt een voorschot van 100€ gestort. Het saldo wordt betaald contant geld of per bancontact op het maison du tourisme op de dag van de uitstap, op basis van het definitieve aantal bezoekers, dat minimaal een week voor de datum van de uitstap werd doorgegeven aan het maison du tourisme. 

Annulering

Annuleringen worden aanvaard tot één week voor de datum van de uitstap. Eens die datum voorbij, zal het maison du tourisme het gestorte voorschot behouden. Het maison du tourisme en de gidsen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke ongevallen.

Back on top of the page