Kerk van Clermont-sur-Berwinne

 • Place de la Halle, 5
 • 4890 Clermont-sur-Berwinne
 • Belgique
 • 50.65991
 • 5.88298
 • 11

Er was hier al een kerk in 1230, maar die bestond enkel uit een schip en een toren. Het transept en het koor werden bijgebouwd met zandsteenblokken afkomstig uit de steengroeve van Pireux, net zoals de rest van de kerk tot een hoogte van 2 meter. Dan volgen drie lagen regelmatig gevormde kalksteen ter hoogte van de vensters en daarboven is alles in baksteen. De niet zo hoge toren heeft een achthoekige spits op een vierkante onderbouw.

De kerk werd afgewerkt in 1632. Ze vertoont een mengeling van gotische stijl en renaissance, en is gewijd aan Saint Jacques le Majeur. Het hoofdaltaar uit 1731 is verfraaid met een monumentaal retabel. Het toont de heiligen verzameld voor de Drie-eenheid en werd geschilderd door DEBEN.

Rechts van het koor ontdekt men een zeer mooie romaanse doopvont, versierd met vier mensenhoofden.  

Het portaal geeft uit op een narthex, een kleine kerk gebouwd voor de beuken en waarvan de achterzijde een kapel heeft die gewijd is aan Notre-Dame de Lourdes. De inrichting van de kerk werd aangevuld met een prachtige Kruisweg, een werk van de Italiaanse schilder Antoine GARIOZZO.

Vanaf 1934 werden de narthex, het transept en het koor van de kerk geklasseerd.

 • Parking
 • Parking voor bussen
 • Place de la Halle, 5
 • 4890 Clermont-sur-Berwinne
 • Belgique
 • 50.65991
 • 5.88298
 • 11
 • Geopend tijdens kerkdiensten en op zondagmiddagen.